Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Матей Бел

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Банска Бистрица

Населено място: Словакия

Уебсайт: http://www.ef.umb.sk/indexe.asp?uid=734

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)