Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Лучиян Блага

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Сибиу

Населено място: Румъния

Уебсайт: http://international.ulbsibiu.ro/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)