Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Никола Титулеску

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Букурещ

Населено място: Румъния

Уебсайт: http://erasmus.univnt.ro/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)