Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Политехнически университет Коимбра

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Коимбра

Населено място: Португалия

Уебсайт: http://www.internationalrelations.ipc.pt/erasmus/incoming.html

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)