Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Коимбра

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Коимбра

Населено място: Португалия

Уебсайт: http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)