Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Лучиян Блага

Населено място: Сибиу

Населено място: Румъния

Уебсайт: http://www.ulbsibiu.ro/en/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна