Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Политехнически университет Кавадо и Аве

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Барселос

Населено място: Португалия

Уебсайт: http://www.ipca.pt/en

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)