Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Икономически университет Радом

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Радом

Населено място: Полша

Уебсайт: http://www.wsh.pl/en/strona/173/studies-in-english

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)