Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Калиш

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Калиш

Населено място: Полша

Уебсайт: http://www.pwsz.kalisz.pl/?information-for-incoming-students,1092

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)