Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Икономически университет в Катовице

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Катовице

Населено място: Полша

Уебсайт: http://www.ue.katowice.pl/en/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)