Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Латвийски университет

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Рига

Населено място: Латвия

Уебсайт: http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)