Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Калиари

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Каляри

Населено място: Италия

Уебсайт: http://www.unica.it

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)