Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Деусто

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Билбао

Населено място: Испания

Уебсайт: http://

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)