Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Католически университет Льовен

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Брюксел

Населено място: Белгия

Уебсайт: http://www.kuleuven.be

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)