Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Лимерик

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Лимерик

Населено място: Ирландия

Уебсайт: http://www.ul.ie/international/en/home/erasmus-exchange/erasmus/incoming-students-erasmus

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)