Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Колеж Ляяне-Виру

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Естония

Уебсайт: http://www.lvrkk.ee/index.php/en

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)