Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Технически институт Пиреа

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Атина

Населено място: Гърция

Уебсайт: http://www.teipireuoffice.blogspot.gr

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)