Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Висше училище Бон-Райн-Зийг

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Санкт Августин

Населено място: Германия

Уебсайт: https://www.h-brs.de/en

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)