Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Висше училище Митвайда

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Митвайда

Населено място: Германия

Уебсайт: http://www.ausland.hs-mittweida.de/en.html

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)