Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Висше училище Лудвигсхафен

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Лудвигсхафен

Населено място: Германия

Уебсайт: http://www.hs-lu.de/international/exchange-students-from-partner-institutions.html

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)