Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Грета Рачева

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Финанси (2013)

Водеща катедра: Финанси

Заемана позиция: Финансов анализатор

Организация, в която лицето се реализира професионално: Идеал Стандарт Интернешънъл

Уебсайт на организацията: http://www.idealstandard.bg/

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Индустрия

Седалище на организацията: гр.Севлиево

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ-Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента.

Казвам се Грета Рачева. Родена съм в гр. Севлиево. В 2009 г. започнах своето обучение в Икономически университет – Варна, специалност “Финанси”. 2013 г. и месеци преди да завърша своята бакалвърска степен, ми беше предоставена възможност за професионална реализация като Финансов анализатор в една от водещите в световен мащаб мултинационални компании в производстово на санитарна арматура и керамика “Идеал Стандарт Интернешънъл”.

 

Какво учихте в ИУ - Варна, как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?

В 2013 г. завърших бакалавърската си степен, специалност “Финанси”. Изборът ми специалността беше продуктуван от много на брой фактори, но като основни бих могла да изтъкна това, че “Финанси” е специалност от обширната област на икономическата наука, което дава възможност за усвояване на комплекс от знания и умения. Тя предоставя широко поле за професионална реализация, както в държавния, така и в частния сектор, поради простичкия факт – устройството на света и животът ни са обвързани във всеки един аспект с парите.

 

Освен с конкретни знания и умения, с какво друго помогна обучението Ви в катедра "Финанси"?

Четирите години обучение в Икономически университет – Варна бих могла да определя като изключително динамични. Имах възможността да получа знания в разнообразни основни и профилиращи дисциплини благодарение на висококвалифицирания екип от преподаватели. Освен теорията, Икономически университет - Варна през всичките години ми предлагаше редица възможности с практическа насоченост – работа в екип по проекти, участия във форуми, членсто в слуб “Финанси” и редица други. Редовно бяха ораганизирани публични лекции, на които ние студентите имахме шанса да почерпим от опита на доказани личности. Да не забравяме конкурсите, състезанията, на които можехме да приложим и покажем наученото. Мога да кажа, че всяко едно от организираните мероприятия, инициативи и дейности спомогна за изграждане на моста между нас студентите и бизнеса. Не на последно място по важност за мен е създадения клуб “Финанси”. Макар и извън университета, продължавам да следя дейностите на клуба и съм изключително доволна, че клубът успява да постигне своите цели, а именно – съдейства за професионалното израстване на младите специалисти посредством ценни академични знания и умения. Освен всичко изброено бих искала да отбележа, че благодарение на сътрудничеството между Центърът за кариерно развитие на ИУ – Варна, от една страна, и бизнеса, ми бе предоставена възможност за професионална реализация и старт на кариерата ми в компанията, в коята работя и към настоящия момент.

 

Трудна ли е реализацията на българските студенти по икономика според Вас?

С оглед на усложнената икономическа обстановка у нас, за съжаление, считам, че реализацията на българските бизнес студенти е трудна. Според едно проучване на Българската стопанска камара 50 % от заетите българи работят нещо, което не отговаря на тяхната професионална квалификация. Друга тревожна тенденция у нас е, че младите хора са сред най-късно влизащите в пазара на труда в сравнение с другите държави от Европейския съюз. От друга страна много от представителите на бизнес организациите у нас са категорични, че в България продължава да се задълбочава тенденцията за несъответствие между образованието и потребностите на бизнеса. Склонна съм да се съглася, че голяма част от университетите у нас не се фокусират достатъчно върху връзката образование – практически умения. Но нека не забравяме и факта, че глобалната среда е изключително динамична, новите технологии се развиват много бързо, което налага и необходимост от съдействие от страна на компаниите, които трябва непрекъснато да инвестират в квалификацията на служителите си, да изградят адекватни модели за оценка на уменията, да предоставят възможности на обучаващи се млади специалисти за стажове.

 

Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?

Това, което бих могла да посъветвам всички студенти, е да се възползват от всяка една възможност, която им се предоставя през тези години на обучение. За да се реализират на пазара на труда са нужни повече от теоретични знания. Участвайте в различни проектни дейности, възползвайте се от сутрудничеството, което се предоставя от страна на университета. Бъдете активни, упорити и амбициозни. Непрекъснато търсете възможности за усъвършенстване и развитие и вашите усилия ще бъдат възнаградени.

 

Вашето виждане и мнение за сътрудничество с ИУ-Варна. Какви препоръки бихте дали за "Алумни" дейност?

Както споменах благодарение на дейността на Центърът за кариерно развитие на ИУ – Варна получих възможност за професионална реализация. Високо оценявам дейностите, касаещи активното партньорство с бизнеса у нас и усилията за подпомагане процесите на професионално ориентиране и подготовка на студенти в тяхното кариерно развитие. Единствено мога да ви посъветвам да продължавате в същия дух, защото вашето сътрудничество и възможностите, които предоставяте на студентите, са предпоставка за тяхното успешно кариерно развитие.

 

Сектор "Алумни и кариери", април 2015 г.