Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Анета Недялкова

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Икономика на търговията (1995)

Водеща катедра: Икономика и управление на търговията

Заемана позиция: Собственик - управляващ партньор

Организация, в която лицето се реализира професионално: Anett&Co. Communications Agency

Уебсайт на организацията: http://www.anett.co/

Седалище на организацията: България (клон Дубай, ОАЕ)

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ-Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента.

Казвам се Анета Недялкова. Завършила съм „Икономика на търговията“ в ИУ–Варна през 1995 г. Звучи ужасно отдавна!
Първоначално се насочих към развитие в областта на франчайзинга – тотално нова дума и бизнес възможност за България в онези времена. Бях 5 години консултант към Българска Франчайз Асоциация, където срещнах представители на бизнеса от много страни и получих възможност за кратки специализации в чужбина. Докоснах се до бизнеса по света и до множество нови за мен знания и опит. След някои други работни позиции, интересите ми трайно се насочиха към публичините комуникации и маркетинга, както и към събитийния мениджмънт, като изключително важна форма на корпоративни комуникации.
Вече 8 години имам собствена комуникационна агенция във Варна – занимавам се с ПР, маркетинг, комуникации, събитиен мениджмънт. От около година и половина имам създадена маркетинг компания в Дубай. В момента най-динамично развиващите се пазари, са източните пазари, и опитът, който може да се натрупа на тях, дори и за кратко, е безценен.

 

Какво учихте в ИУ-Варна и как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?

ИУ - Варна е най-елитният институт за висше образование във Варна. Не случайно много чужденци го избират за свой образователен път. Специалността „Икономика на търговията“ ме привлече, защото по мое време беше специалност, докосваща се до съвременния прочит на много разностранни икономически подразделения. Даваше широк кръг от знания и въз основа на това - възможност да избереш най-подходящия за теб по-нататъшен професионален път. Можех да диверсифицирам знанията и уменията си въз основа на една солидна теоритична основа, която да е база за по-нататъчното ми развитие, но вече в практиката, в бизнеса. Защото не трябва да се забравя, че човек учи цял живот, ако иска да е в крак с изключително динамичното съвремие и ако иска да се развива като професионалист.

 

Освен с конкретни знания и умения, с какво друго ви помогна обучението в специалност "Икономика на Търговията"?

Всеки студент получава знания и умения, стига разбира се да иска, защото това е двустранен процес – не зависи само от преподавателя, а и от студентът, който трябва да положи усилия и да има ясно осъзнати амбиции. По време на моето следване срещнах млади преподаватели, които за мен се превърнаха в пример за висок професионализъм и желание да допринасят за развитието на студентите с нови и интересни знания и опит. Те се развиваха пред очите ми – от млади асистенти, днес част от тях – вече доценти. Този стремеж към новото, към самодоказването, тази жажда да си в крак със съвременните достижения, съм научила до голяма степен от тях. И им благодаря!

 

Кой е Вашият най-скъп спомен или запомнящо се преживяване от университета?
Гордея се, че съм възпитаник на ИУ-Варна защото ...?

Ще обобщя въпроси 4 и 5, ако ми позволите. Не мога да не споделя, че всъщност най-скъпият ми и запомнящ се спомен не е точно от учебните ми години, а доста по-късно. Нашата агенция бе избрана да подпомогне организирането на 90-та годишнина на ИУ–Варна заедно с откриване на новата АУЛА. Мисля, че точно това бе моментът, в който се почувствах изключително горда, че съм завършила ИУ–Варна – университет с традиции, опит и нестихващо развитие, и години по-късно мога да се върна и да бъда в помощ за честването на един толкова сериозен и отговорен юбилей, уважен с лично присъствие от тогавашния Президент на Република България.

 

Сектор "Алумни и кариери", април 2015 г.