Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Станислава Стоянова

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Счетоводство и контрол

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: Оперативен счетоводител

Организация, в която лицето се реализира професионално: Счетоводна кантора „Деметра“ ООД

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“:
  Оперативен счетоводител – счетоводно обслужване на клиенти. Оказване на счетоводни услуги на клиенти – водене на цялостно счетоводство според българското законодателство и съобразно изискванията на клиента. Добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство, и МСФО; готовност за поемане на отговорност и инициативност; способност за ефективна комуникация, етика и морал, и работа в екип. Да се постигне баланс между очакванията на клиенти, с различни и често пъти противоположни интереси; често пъти се налага да се съобразявам с времевите ограничения, заложени в определено задание; професия, съпроводена с доста стресови ситуации.


  2.На база на Вашия житейски опит, кои според Вас са основните съставки в рецептата за успешното развитие от студентската скамейка до професионалното реализация?
  Мотивираност; професионална етика и морал – именно те ни правят професионалисти; работа в екип; самоконтрол; критичност; концентрация.


  3. Ако днес отново бяхте завършващ студент в областта на счетоводството, чиито първи стъпки в практиката предстоят, кои от тях бихте повторили, кои бихте избегнали и кои считате, че сте пропуснали по пътя на професионалното Ви развитие?
  Не съм избирала конкретно предприятието, просто докато учех в ПГИ „Д-р Иван Богоров“, си търсих предприятие, където мога да проведа учебна практика. Така попаднах на тяхна обява, кандидатствах и ме харесаха. Впоследствие получих предложение от тях за постоянна работа. Започнах преди 3 години (в края на втори курс). Ако днес бях завършващ студент, пак бих направила същото


  4.Какви допълнителни усилия, успоредно с влаганите задължително в процеса на обучение, трябва да полага един студент, относно развиване на своите знания, умения и компетенции, за да успее да достигне до успешна кариерна реализация?
  Университетската диплома е недостатъчна, за да си конкурентоспособен на пазара на труда. Професионалистът съчетава теоретични знания, личностни умения и качества, практически опит. Според мен студентите трябва да участват в различни сертификационни програми за обучение на хора от бизнеса.


  5.Какви усилия трябва да полага един специалист от Вашата област за своето професионално самоусъвършенстване и актуализиране на професионалните знания и умения (курсове, специализации, допълнително образование, сертифициране)?
  Задължително е посещаването на семинари и курсове, които биха допринесли за повишаване на професионалната компетентност. Участия в местни и международни симпозиуми за повишаване на квалификацията.


  6.Какво лично благосъстояние може да осигури Вашата професия (авторитет, сигурност на работното място, финансовa стабилност, свободно време и удовлетвореност от работата, социален престиж)?
  Когато работиш това, което искаш и обичаш, шансовете за успех са много по-големи. „Работата е толкова добра, не толкова, колкото се заплаща, а колкото носи наслада.“ – Л. Хъбард – „Проблеми в работата“


  7.Как счетоводното образование помага във Вашата работа?
  Предвид естеството ми на работа, полученото образование в университета, ми помага много в практиката при решаването на определени казуси, тълкуването на закони и т.н.


  8. Споделете Ваши мисли, препоръки и съвети към студентите.
  Предвид естеството ми на работа, полученото образование в университета, ми помага много в практиката при решаването на определени казуси, тълкуването на закони и т.н.

   

  катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017г.