Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Евгений Генов

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Магистър, Корпоративни финанси (2011)

Водеща катедра: Финанси

Заемана позиция: Заместник Главен Управител

Организация, в която лицето се реализира професионално: хотел Сол Луна Бей Ресорт

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Туризъм

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ-Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Казвам се Евгений Генов и в момента работя в сферата на хотелиерството. Заместник Главен Управител съм на хотел Сол Луна Бей Ресорт****, намиращ се между Бяла и Обзор. В ИУ-Варна следвах магистратура задочно в катедра Финанси, спец. Корпоративни финанси между 2008 и 2011 г. Исках да се развивам в голяма международна компания с утвърдени стандарти, а само владеенето на чужди езици (завършил съм лингвистика с немски и холандски езици, говоря също и английски език) не беше достатъчно. Затова сметнах, че една магистратура по финанси би ми помогнала да надградя знанията си. 

Знанията, които се придобиват по време на следването се забравят. Това, с което следването ми помогна много е придобитото умение да мислиш икономически, да си обясняваш нещата от икономическа гледна точка, да следваш логиката. В момента няма да мога да ви кажа формулата за изчисляване на форуърд с дата на падеж след 3 месеца например, но мога да си обясня защо собственикът не иска да увеличи заплатите, или да направи тази, или онази инвестиция. До скоро бях HR Регионален Мениджър за хотелите в България на веригата Melia Hotels International и работех предимно с цифри и бюджети. Сега също, но особено при предишната ми позиция, уменията от ИУ-Варна ми помагаха много.

По отношение на реализацията всичко е много индивидуално. Ако един млад човек е амбициозен и има мотивация, той непременно ще успее. От гледната точка на работодател мога да кажа, че има изключителен дефицит не само на квалифицирани кадри, а въобще на млади мотивирани хора, които искат да се учат, да работят, да се усъвършенстват чрез работата, с други думи не искат за изберат трудния, но единствено правилния път. Разбира се, основен фактор за успеха на младите хора е солидното образование, образование, което наистина променя мирогледа и принципите ти, а не образованието в смисъла на вземане на една диплома, която да поставиш в чекмеджето.

Бих посъветвам студентите, когато имат възможност да не отказват стаж по време на следването си. Разбира се преди това трябва да проучат, дали при дадения работодател ще научат нещо ново, а не да вършат безсмислени неща, за които ще ги използва работодателят. Освен това не трябва да се надценяват, имам усещането, че очакванията на завършващите са прекалено високи по отношение най-вече на заплащането. Да, стартовите заплати в който и да е сектор не са високи, но никой мениджър не е започнал като мениджър своята кариера, (освен синовете и дъщерите на богатите, но само в България) Всеки абсолвент иска да започне като мениджър на висока заплата, а няма как да стане при положение, че конюнктурата е такава.

 

Сектор "Алумни и кариери", март 2015 г.