Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Радослав Станчев

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Счетоводство и контрол
Магистър, Счетоводство и контрол

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: Счетоводител и оценител на свободна практика

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“
  Описание на професията: Трудна, отговорна, на моменти досадна, недооценена в България и добре оценена в западна Европа и САЩ;
  Задачи и отговорности: За жалост професията към настоящия момент е гонене на срокове за подаване на различни справки, декларации и отчети; отговорностите са може би по-големи от получаваните възнаграждения;
  Нужни умения и опит: На първо място умение за убеждаване когато сте прави и умение за отстояване на принципи; умения за работа в екип и поемане на допълнителни отговорности. За годините практика установих, че опитът никога не е достатъчен и постоянно възникват нови казуси.
  Предизвикателства: Постоянно променящо се законодателство, все по-малко качествени кадри, които остават да работят в България, нежелание от страна на работодателите да плащат данъци и осигуровки в пълен размер, некоректни взаимоотношения между фирмите, множество неуредици при извършване на проверки от държавната администрация (НАП, НОИ, ИАГИТ).

  2.На база на Вашия житейски опит, кои според Вас са основните съставки в рецептата за успешното развитие от студентската скамейка до професионалното реализация?
  Възможно най-много допълнителни квалификации и курсове, започване на работа по възможност в голямо предприятие още по време на следването с възможност за израстване и кариера; владеене на поне 2 чужди езика, добра компютърна грамотност и в частност Word, Excel; доброто познаване на нормативната база е без коментар.

  3. Ако днес отново бяхте завършващ студент в областта на счетоводството, чиито първи стъпки в практиката предстоят, кои от тях бихте повторили, кои бихте избегнали и кои считате, че сте пропуснали по пътя на професионалното Ви развитие?
  Бих записал докторантура в ИУ Варна.

  4.Какви допълнителни усилия, успоредно с влаганите задължително в процеса на обучение, трябва да полага един студент, относно развиване на своите знания, умения и компетенции, за да успее да достигне до успешна кариерна реализация?
  Аз лично бих бил малко по-сериозен.

  5.Какви усилия трябва да полага един специалист от Вашата област за своето професионално самоусъвършенстване и актуализиране на професионалните знания и умения (курсове, специализации, допълнително образование, сертифициране)?
  Постоянно четене на промените в законодателството и по-тесни връзки с добри адвокати (Росен Русков от САК, Геновева Георгиева от ВАК и др.). За съжаление съм присъствал на курсове, на които лекторите знаят по-малко от мен в конкретната област, което е жалко.

  6.Какво лично благосъстояние може да осигури Вашата професия (авторитет, сигурност на работното място, финансовa стабилност, свободно време и удовлетвореност от работата, социален престиж)?
  Всяка професия може да осигури благосъстояние на човека, който я упражнява. Конкретно за счетоводителя трябва да се балансира между работа, свободно време, семейство и почивка.

  7.Как счетоводното образование помага във Вашата работа?
  Счетоводното образование и в частност образованието, което получих в ИУ Варна бе много солидна база върху която успях да се развия. За съжаление счетоводството за разлика от повечето дисциплини изучавани в икономическите университети е много динамична и променяща се професия и постоянно трябва да се следят промените.

  8. Споделете Ваши мисли, препоръки и съвети към студентите.
  Уважавайте труда на другите колеги и на другите професии. Учете и се самоусъвършенствайте постоянно. Когато сте прави, бъдете безкомпромисни. Научете се да си признавате грешките и се учете от тях. Бъдете широко скроени.

   

  катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017г.