Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Поля Петрова

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Счетоводство и контрол

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: Митнически инспектор, счетоводител

Организация, в която лицето се реализира професионално: Агенция Митници, Митница Лом

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“
  Моята професия е счетоводител. Това много ми помага в работата, тъй като тя е свързана с последваща проверка на сделките на икономическите оператори. Познаването на законите и счетоводните практики са от изключително значение за установяването на нарушения и допуснати неточности. Като основно предизвикателсво отчитам разнообразието от дейности на икономическите оператори и необходимостта от познаването на различните процеси в тях, за да бъде добре свършена работата.


  2.На база на Вашия житейски опит, кои според Вас са основните съставки в рецептата за успешното развитие от студентската скамейка до професионалното реализация?
  За един успешен старт на кариерата е нужно познаване на практиката. По мое мнение, теоретичните познания се упражняват най-лесно ако са облечени в практически задачи, с реални документи и сделки.


  3. Ако днес отново бяхте завършващ студент в областта на счетоводството, чиито първи стъпки в практиката предстоят, кои от тях бихте повторили, кои бихте избегнали и кои считате, че сте пропуснали по пътя на професионалното Ви развитие?
  Ако днес завършвах висшето си образование щях да положа повече усилия да продължа да уча в чужбина. Освен това, друго не бих променила. Смятам, че работата ми с различни фирми с разнообразна дейност ми е от голяма помощ в момента.


  4.Какви допълнителни усилия, успоредно с влаганите задължително в процеса на обучение, трябва да полага един студент, относно развиване на своите знания, умения и компетенции, за да успее да достигне до успешна кариерна реализация?
  Да търси място, на което да упражни придобитите знания. Дори когато е твърде рано и все още не може да разбере всичко наведнъж, да бъде упорит и да се интересува. Когато направиш първия си баланс, тогава разбираш какво точно е това “чудо”.


  5.Какви усилия трябва да полага един специалист от Вашата област за своето професионално самоусъвършенстване и актуализиране на професионалните знания и умения (курсове, специализации, допълнително образование, сертифициране)?
  Всичко от изброените! Цял живот си ученик. Всяка година има нещо ново и то, ако е едно, е добре.


  6.Какво лично благосъстояние може да осигури Вашата професия (авторитет, сигурност на работното място, финансовa стабилност, свободно време и удовлетвореност от работата, социален престиж)?
  Счетоводител е уважавана професия, макар и понякога пренебрегвана. Изключително важни са професионалните качества на счетоводителя за една компания. Все повече хора разбират това. Така и възнагражденията се повишават.


  7.Как счетоводното образование помага във Вашата работа?
  Помага ми, с това че имам познания и мога да отделя вярното от невярното, правилното от неправилното.


  8. Споделете Ваши мисли, препоръки и съвети към студентите.
  Моята препоръка към студентите е да не се страхуват от бъдещето. Смело да търсят своето място и да знаят, че зад гърба си имат солидна подготовка и достатъчно знания.

   

  катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017г.