Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Евгени Ангелов

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Счетоводство и контрол
Магистър, Счетоводство и контрол

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: Консултант по внедряване на ERP системи

Организация, в която лицето се реализира професионално: "Интелиджънт Системс България” ЕООД

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“
  В днешно време все повече се акцентира върху започналата вече 4-та индустриална революция. ERP системите са неизменна част от този процес. Все повече чужди и родни предприятия осъзнават нуждата от подобни системи. Като консултант по внедряването им, имам грижата да улесня максимално процеса за клиентите ни. Основните ми задължения включват демонстрации на възможностите на предлаганите софтуерни решения, анализ на наличните бизнес процеси в предприятието, предлагане на стандартни и персонализирани решения на конкретни проблеми, обучение на потребители и поддръжка на системата след имплементацията й. За изпълнението на всички дневни задачи е необходимо като консултант да притежавам опит в сферата на управлението на процесите, както и задължително опит в счетоводството. Последният е нужен за правилното настройване на отчетните процеси, така че да отговарят на стандартите и националното законодателство. По време на работния процес се срещам и разговарям с множество хора на различни длъжности (от оперативни счетоводители до финансови мениджъри) като всеки един има собствено ниво на разбиране на системите и се нуждае от различни методи за подобряване на това ниво. Трудното тук е необходимостта от бързо адаптиране на изразните средства в комуникацията на различните нива 

  2.На база на Вашия житейски опит, кои според Вас са основните съставки в рецептата за успешното развитие от студентската скамейка до професионалната реализация?
  Обучението в програмите на висшите училища в България определено не е достатъчно за придобиването на качествено образование и конкурентоспособност на пазара на труда. Всеки студент, по време на обучението си, трябва да търси методи и форми за изява и демонстриране на качества си – било на конференции, състезания, уъркшопове и други. При възможност е препоръчително и натрупването на начален професионален опит – чрез (неплатени) стажове. 

  3. Ако днес отново бяхте завършващ студент в областта на счетоводството, чиито първи стъпки в практиката предстоят, кои от тях бихте повторили, кои бихте избегнали и кои считате, че сте пропуснали по пътя на професионалното Ви развитие?
  Като цяло не бих променил нищо от професионалното си развитие. За да получим най-доброто, трябва да се стремим към него. Със сигурност щях да кандидатствам (отново) за едни от най-добрите в своя бранш фирми

  4. Какви допълнителни усилия, успоредно с влаганите задължително в процеса на обучение, трябва да полага един студент, относно развиване на своите знания, умения и компетенции, за да успее да достигне до успешна кариерна реализация?
  Трябва да се чете! Когато аз бях в университета умишлено правих сравнения между учебната програма в моя курс и тази в аналогичните специалности в университетите на запад. От интернет намирах техните учебници и ги четях паралелно на нашите. Също и работата в практиката. Ако имате възможност да работите в своята област (дори и като стаж) трябва да се възползвате от нея.

  5.Какви усилия трябва да полага един специалист от Вашата област за своето професионално самоусъвършенстване и актуализиране на професионалните знания и умения (курсове, специализации, допълнително образование, сертифициране)?
  Съществуват различни курсове за сертифициране като консултанти в специфични области, организирани от Microsoft. Аналогични има от SAP. Сертификатът обаче не гарантира актуалност на знанията и уменията. 

   

  катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017 г.