Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Гергана Тодорова

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: вътрешен одитор

Организация, в която лицето се реализира професионално: SG Експресбанк Варна

Уебсайт на организацията: http://www.sgeb.bg/

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“:
  В моята работа се занимавам с осчетоводяване на платежни нареждания, сверяване на спесимени и права; отблокиране на неактивни сметки; проверка на актуалността на данните на клиентите на банката и други допълнителни дейности. 

  Изисква се много добро познаване на банковото счетоводство, спазване изискванията на БНБ за платежната система и прилагане на процедурите на банката за вярно и точно попълване на документите.
  Предизвикателство пред мен и моята работа е да мога да си подредя приоритетите, за да мога да изпълня задачите за деня и всеки ден да надграждам знанията си, необходими в професията ми.


  2.На база на Вашия житейски опит, кои според Вас са основните съставки в рецептата за успешното развитие от студентската скамейка до професионалната реализация?
  В моя житейски и професионален опит съм разбрала, че всеки един от нас трябва да си постави цел в живота. Трябва да знаеш какво искаш да постигнеш, да положиш труд в името на тази цел, за да можеш накрая, когато се реализираш професионално, да се чувстваш удовлетворен от изминатия път.


  3. Ако днес отново бяхте завършващ студент в областта на счетоводството, чиито първи стъпки в практиката предстоят, кои от тях бихте повторили, кои бихте избегнали и кои считате, че сте пропуснали по пътя на професионалното Ви развитие?
  Не мисля, че бих избегнала някои стъпки, защото дори и евентуално грешни, те ме правят по-добър специалист в избраната от мен професия. Дали съм пропуснала нещо? Сигурно, но трябва да направим, така че всеки един ден да ни дава нови знания, за да можем да продължим напред.
  4. Какви допълнителни усилия, успоредно с влаганите задължително в процеса на обучение, трябва да полага един студент, относно развиване на своите знания, умения и компетенции, за да успее да достигне до успешна кариерна реализация?
  Постигането на успешна кариера е възможно освен с покриване на задължителните предмети в университета и с внимателно вслушване в преподавателите. Защото освен теорията, те ни предават и своя практически опит, показват ни пътя на мислене, който трябва да развиваме, за да се самоусъвършенстваме постоянно.


  5. .Какви усилия трябва да полага един специалист от Вашата област за своето професионално самоусъвършенстване и актуализиране на професионалните знания и умения (курсове, специализации, допълнително образование, сертифициране)?
  Моето мнение е, че това е личен избор на всеки един от нас, който се развива професионално в областта на счетоводството. Не мисля, че може да се каже точно какво ще ни потрябва в даден момент. Животът като цяло е толкова динамичен и променлив, че ние като професионалисти трябва да умеем да намерим своето място в него.


  6.Какво лично благосъстояние може да осигури Вашата професия (авторитет, сигурност на работното място, финансовa стабилност, свободно време и удовлетвореност от работата, социален престиж)?
  Когато работиш това, което искаш и използваш своите знания и умения, които си придобил през годините, то тогава работата ти носи удовлетвореност, сигурност и авторитет, защото виждаш какво си постигнал и имаш увереност в знанията си за да постигнеш повече.


  7.Как счетоводното образование помага във Вашата работа?
  В моята работа без знанията по банковото счетоводство не мисля, че ще мога да се справя качествено и да стана професионалист в тази област.


  8. Споделете Ваши мисли, препоръки и съвети към студентите.
  Продължавайте да надграждате своите знания и умения, защото успехът е въпрос на обстоятелства- понякога започва като стремеж, понякога е резултат от положени много усилия, а друг път е просто късмет .
  Използвайте времето си да бъдете активни, амбициозни и никога не спирайте да търсите и мечтаете.
  Успех!

  Катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017г.