Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Гергана Тонева Иванова

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Магистър, Счетоводство и контрол

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: Финансов консултант банкиране на дребно

Организация, в която лицето се реализира професионално: Райфайзенбанк ЕАД България

Уебсайт на организацията: https://www.rbb.bg/bg/individualni-klienti/

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“:
  Финансов консултант банкиране на дребно. Консултиране на физически лица с възможност за отпускане на потребителски или ипотечни кредити. Добра комуникация, умения за работа в екип, организиране на времето. Удовлетворяване интересите както на клиента, така и на институцията, която представляваме.

  2.На база на Вашия житейски опит, кои според Вас са основните съставки в рецептата за успешното развитие от студентската скамейка до професионалното реализация?
  Позитивна нагласа, умения за преодоляване на трудностите, отговорност, инициативност, решителност.

  3.Ако днес отново бяхте завършващ студент в областта на счетоводството, чиито първи стъпки в практиката предстоят, кои от тях бихте повторили, кои бихте избегнали и кои считате, че сте пропуснали по пътя на професионалното Ви развитие?
  Завършвайки висше образование, отново бих се ориентирала към Банковата сфера, но за мен би представлявало интерес да се запозная по-детайлно (практически) и със счетоводната дейност.

  4.Какви допълнителни усилия успоредно с влаганите задължително в процеса на обучение трябва да полага един студент, относно развиване на своите знания, умения и компетенции, за да успее да достигне до успешна кариерна реализация?
  Това е строго индивидуално за всеки един човек.Зависи от характера и възгледите му, тръгвайки от възпитанието, семейната среда, изградената ценностна система.

  Какви усилия трябва да полага един специалист от Вашата област за своето професионално самоусъвършенстване и актуализиране на професионалните знания и умения (курсове, специализации, допълнително образование, сертифициране)?
  Да умее да организира времето си, с цел да се запознае с новите вътрешни правила и процедури; регулярни обучения (вътрешни и външни, онлайн обучения), както и да се следи конкурентната среда и пазар.

  6.Какво лично благосъстояние може да осигури Вашата професия (авторитет, сигурност на работното място, финансовa стабилност, свободно време и удовлетвореност от работата, социален престиж)?
  Авторитет, удовлетвореност от работата, самочувствие, нови контакти, познания в различни области - право, застраховане и други.

  7.Как счетоводното образование помага във Вашата работа?
  Аналитично, логично и последователно мислене.

  Споделете Ваши мисли, препоръки и съвети към студентите.
  Да са упорити.Да се използва всеки един момент с цел извличане от опита и професионализма на своите преподаватели, които да им посочат верния път към успешна професионална реализация.

   

  катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017