Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Георги Патриков

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Мениджмънт (2013)
Магистър, Корпоративен бизнес и управление (2014)

Водеща катедра: Аграрна икономика

Заемана позиция: Координатор "Международни програми и обмен"

Организация, в която лицето се реализира професионално: Икономически университет - Варна

Уебсайт на организацията: http://ue-varna.bg/bg/

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Образование

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  Казвам се Георги Патриков и в момента се обучавам в Икономически университет - Варна по магистърска програма "Бизнес консултиране" към катедра "Аграрна икономика". Това е втората специалност, която изучавам в степен "магистър". През 2013 г. съм завършил бакалавър "Мениджмънт" отново в ИУ-Варна.


  В момента работя като координатор "Международни програми и обмен" в отдел "Международно сътрудничество" на Икономически универсиет - Варна. Професионалният ми опит включва и работа по специалността ми в бакалавърска степен - две години бях "Мениджър продажби" в малка търговска компания.


  Всички позиции, които съм заемал през последните няколко години, са пряко свързани с контакти с международни партньори. За целта използвам двата чужди езика, които владея - английски и руски. Също така се старая и постоянно да надграждам получените знания в университета и да усъвършенствам придобитите умения, за да съм конкурентоспособен на пазара на труда.


  Кадрите на Икономически университет - Варна успяват да се реализират добре в различни сфери на стопанския живот на страната. Това го доказват алумни студенти, които по един или друг повод продължават да поддържат връзка с колеги от университета и дават обратна връзка както като служители, така и като работодатели.

   

  Сектор "Алумни и кариери", март 2015 г.