Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Мерал Сезгин Касъмналъ

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Международни икономически отношения (2017)

Водеща катедра: МИО

Заемана позиция: ДДС специалист

Организация, в която лицето се реализира професионално: Taxback International

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Финансови услуги

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.

Казвам се Мерал Касъмналъ и в момента се обучавам в Икономически университет - Варна по магистърска програма "Логистичен мениджмънт". През 2017 г. завърших бакалавър "Международни отношения" отново в ИУ-Варна.

В момента работя като ДДС специалист в ирландската компания за връщане на данъци "Taxback International". Професионалният ми опит е ориентиран към работа по специалността, която завърших в бакалавърска степен.

Разкажете повече за настоящата си длъжност, с какво Ви привлече тя? Какви умения трябва да притежава човек на подобна позиция?

Настоящата ми длъжност ме привлече с възможността за трупане на нови знания в сферата на ДДС облагането. За работа на подобна позиция са нужни силна мотивация за научаване на нови знания, внимание към детайлите както и отлични комуникационни умения и умения за работа в екип.

Какво учихте в ИУ-Варна, как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?

В 2017 г. завърших бакалавърската си степен, специалност “Международни икономически отношения”. Изборът ми за специалността беше продиктуван от много на брой фактори, но като основни бих могла да изтъкна това, че специалността е от обширната област на икономическата наука, което дава възможност за усвояване на комплекс от знания и умения. Тя предоставя широко поле за професионална реализация, както в държавния, така и в частния сектор.

Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?

Това, което бих могла да посъветвам всички студенти, е да се възползват от всяка една възможност, която им се предоставя през тези години на обучение. За да се реализират на пазара на труда са нужни повече от теоретични знания. Бъдете активни, упорити и амбициозни. Непрекъснато търсете възможности за усъвършенстване и развитие и вашите усилия ще бъдат възнаградени.

Гордея се, че съм възпитаник на ИУ-Варна, защото...?

ИУ – Варна е университет с история и традиции и съм сигурна, че всички възпитаници с гордост заявяват, че са завършили висшето си образование там. Редица хора дължат успеха си именно на наученото в него.

Вашето виждане и мнение за сътрудничество с ИУ-Варна. Какви препоръки бихте дали за "Алумни" дейност?

Високо оценявам дейностите, касаещи активното партньорство с бизнеса у нас и усилията за подпомагане процесите на професионално ориентиране и подготовка на студенти в тяхното кариерно развитие. Единствено мога да ви посъветвам да продължавате в същия дух, защото вашето сътрудничество и възможностите, които предоставяте на студентите, са предпоставка за тяхното успешно кариерно развитие.

Сектор "Алумни и кариери", Февруари 2018 г.