Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Петър Димитров Пуцов

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Икономика и управление на строителството (2004)
Магистър, Икономика и управление на недвижимата собственост (2005)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Заемана позиция: Старши банков служител, връзка с бизнес клиенти

Организация, в която лицето се реализира професионално: Обединена Българска Банка АД

Уебсайт на организацията: www.ubb.bg

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Финанси

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката

На 35години съм, семеен, с едно дете. Живея в град Сливен. Работя в клон на ОББ АД от 2014 г. Отговарям за връзката с бизнес клиентите на банката, което включва консултации, анализ на финансови отчети и кредитиране. Работя в сферата на кредитиране на ЮЛ от 2008 г. Моят професионален път започна като стажант в Райфайзен банк ЕАД, след което в следващите пет години, последователно работих във всички нива на фирменото кредитиране.

В ИУ - Варна изучавах „Икономика на строителството“ и „Икономика на недвижимата собственост“. През последните години специалността натрупа голяма популярност, поради постоянния ръст в строителството в цялата страна и търговията с имоти. Изучаваните специални дисциплини ми дават предимство при анализ на инвестиционни проекти за финансиране на строителство на сгради, както и последващ мониторинг на строителния процес.

Моето мнение е че реализацията на студентите по икономика в страната е трудна, а извън страната почти невъзможна. Това се дължи на големия брой завършващи студенти от много университети със съмнително качество на обучение и теоретична подготовка. ИУ - Варна е с традиции в обучението и знанията от там помагат за реализацията на пазара на труда. Но тук е важно да се отбележи и субективния подход при подбор на персонал, при който се залага на определен човек с препоръки, пред друг, който е с по-добра квалификация.

Съветвам по-младите колеги да подходят сериозно към предстоящия стаж. През това време могат да разберат дали тази работа е подходяща за тях и дали ще я работят с желание в продължение на години.

Гордея се, че съм възпитаник на ИУ - Варна, защото получих професионални знания, които ми дават самочувствие при извършването на ежедневните ми работни задължения. Обучението предлага комплексна подготовка за работа по икономика, финанси, счетоводство, информатика и делова кореспонденция.

 

Катедра “ Икономика и управление на строителсвото”, ноември 2017