Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Пламена Стоянова

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Международни икономически отношения (2011)

Водеща катедра: Международни икономически отношения

Заемана позиция: Мениджър „Човешки ресурси“

Организация, в която лицето се реализира професионално: „Джей Еф Ди Брокерс“ ООД – Кипър

Уебсайт на организацията: https://www.jfdbrokers.com/en/

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Международна търговия на финансовите пазари

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

1. Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.
Казвам се Пламена Стоянова и съм кариерен консултант по призвание, трудов психолог по образование и понастоящем Мениджър „Човешки ресурси“ в JFD Brokers.
След като завърших ИУ - Варна, си поставих за цел да започна своята първа сериозна работа Hewlett Packard в София и така се и случи. Това беше първият ми досег с HR-a и веднага разбрах, че това ще е моята професия.
След това започнах работа като специалист „Човешки ресурси с контролни функции“, където се сблъсках с многото административни задължения, които са неизменна част от нашата работа. По-късно се присъединих към новосформирания екип на компания от BPO сектора, която отвори за пръв път офис в гр. Варна и категорично промени местния трудов пазар. Това беше вълнуващ опит за мен и изключително динамични 2 години и половина, най-вече в посока мащабен подбор на кадри.
Международните компании, в които съм работила до момента ми дадоха възможността да се уча от установени и доказано работещи HR процеси и добри практики, за да мога да пренеса своя опит и в настоящата си дейност.

2. Разкажете повече за настоящата си длъжност, с какво Ви привлече тя? Какви умения трябва да притежава човек на подобна позиция?
Настоящата ми длъжност ме привлече с отговорността, която носи със себе си и възможността да упражнявам вече натрупаните в практиката си знания и умения от сферата на човешките ресурси.
На първо място Мениджърът „Човешки ресурси“ трябва да бъде отличен балансьор между потребностите и желанията на бизнеса в лицето на висшия мениджмънт от една страна и на служителите – от друга. Уменията, необходими за изпълнение на тази длъжност са безкомпромисни знания по трудово право и психология и отлични организационни и междуличностни умения. От съществена важност е и човекът на тази длъжност да разбира хората и техните поведения, да е емпатичен, да спазва професионалната етика и да умее да остава безпристрастен.

4. Какво учихте в ИУ - Варна, как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?
През четирите години в ИУ - Варна съм имала възможността да се уча от вдъхновяващи преподаватели, които са били и практици извън университета. Специалността „МИО“ ми даде общи икономически познания от различни направления, което беше ценно.
Стигнах до идеята да избера специалност МИО по съвет на семеен приятел, който тогава ме посъветва, че комбинацията от икономическо направление и чужд език би била много успешна. Това е само един пример колко непознати и непопулярни бяха преди години услугите по кариерно ориентиране.

5. Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?
Ако те имат цел и знаят как да я следват, значи нямат нужда от съвети. Но ако се чувстват объркани и имат нужда от помощ, със сигурност бих им казала да се обърнат към кариерен консултант. Рано или късно животът ни показва колко съществен е изборът на кариера и колко е важно работата да ни доставя удоволствие, за да сме щастливи със себе си.
При избора на работа човек трябва да си даде сметка кои са важните за него фактори и да се води от тях – дали това е заплащането, престижа, призванието или нещо друго.

6. Гордея се, че съм възпитаник на ИУ - Варна, защото...?
Университетът ми предостави прекрасни възможности да пътувам по света, което за мен беше приоритет тогава. Бях одобрена по програма „Еразъм“ за обмен в Германия, успях да посетя САЩ по програмата „Work and Travel” и дори да стигна до Санкт-Петербург, Русия чрез социален стаж след представяне на организацията AIESEC в Университета.

7. Вашето виждане и мнение за сътрудничество с ИУ - Варна. Какви препоръки бихте дали за "Алумни" дейност?
Смятам, че кариерният център се разви качествено и с много бързи темпове през последните няколко години. Имах удоволствието да бъда част от екипа от страна на бизнеса, който изработи платформата за сътрудничество между ИУ - Варна и бизнеса – чудесен пример и за останалите ВУЗ-ове в България.
Факт е, че ИУ - Варна е университетът в гр. Варна, който успя да установи трайни връзки с представителите на бизнеса и в този ред на мисли не бих си позволила да давам препоръки.

 

Сектор "Алумни и кариери", октомври 2017 г.