Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Виктор Стойнов

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Маркетинг (2011)

Водеща катедра: Маркетинг

Заемана позиция: Chief Marketing Officer

Организация, в която лицето се реализира професионално: Domestina

Уебсайт на организацията: www.domestina.bg

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Start up

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ-Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.

Казвам се Виктор Стойнов, завърших бакалавър Маркетинг в ИУ-Варна през 2011г, като в следващите 5 години работя упорито в сферата. Започнах във First Online Solutions, като специалист маркетинг в новосъздаден отдел на компанията. Оперирахме на пазарите Лондон, Мелбърн и Сидни, а по късно и други градове в Обединеното кралство. До голяма степен самобитни, но с много хъс аз и колегите ми успяхме да направим проектите, с които се занимавахме, успешни и печеливши за компанията. Това ми помогна да се развия и да сформирам собствен екип в отдела и да го ръководя като тим лидер. След още 2 години ми беше предложено да сформирам нов маркетинг екип в град София, който поех като маркетинг мениджър и където прекарах и последната си година в компанията.
Към момента работя като CMO на една от малкото успешни български старт ъп компании - Domestina. Тук предизвикателствата са много, всяка стъпка е от изключително значение и нещата се случват много бързо. Растем бързо и вече стъпихме на първия чуждестранен пазар този в Полша. Въпреки че първоначално ме привлече именно работата на българския пазар, стартирането от нула на нов пазар е най-хубавото нещо, което може да се случи на някой, който иска да се занимава в тази сфера. Тук имам възможност да се срещам ежедневно с много интересни и успешни хора, защото в България и по-специално в София старт ъп обществото става все по-голямо, постоянно се реализират различен тип събития и се споделя опит, който е много ценен за всеки един започващ бизнес.

Защо избрахте специалност „Маркетинг”?

Маркетингът винаги е представлявал интерес за мен, първоначално частта му свързана с реклама, а в последствие цялостното ръководене на даден бранд, през позициониране, таргетиране към правилната аудитория и последващия анализ и прогнози. До голяма степен роля изигра и учителката ми по маркетинг от средното образование, г-жа Дучева и първия ми допир до теорията на дисциплината, който всъщност ми показа, че като по-млада наука свързана с поведението на хората и начина им на потребяване е до голяма степен логика и възползване от съществуващи инструменти на маркетинга по креативен начин.

С какво ще запомните обучението си в специалността?

На първо място ще запомня преподавателите, които са ми направили най-силно впечатление в т.ч. доц. Елена Георгиева, доц. д-р Мария Кехайова, проф. д-р Евгени Станимиров, както и някои други, които няма да си спомня по име или други, които предпочитам да не си спомням.

Спомням си и клуба по маркетинг, който не беше функциониращ в първата година, когато бях студент и първоначално една моя състудентка Сежда Вели откри и реши да развива, а в следващата година аз и Петко Петков, тогава първа година студен доразвихме като идея, организирахме доста успешни срещи с представители от бизнеса. Надявам се все още да съществува и да е в добри ръце.

И на последно място, но не и по важност - семантичния диференциал обясняван ми от проф. д-р Евгени Станимиров в една от неговите консултации, на който аз продължавам да казвам просто скала .

Какво е за Вас маркетинга, събран в едно изречение?

Твърдение -> Тест -> Анализ -> Подобряване и пак отначало!

Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на магистърска програма, стаж или работа?

Бих ги посъветвал да не се отказват да работят по специалността, търсенето на работа не е лесно, особено без да имаш опит. Въпреки това качествени кадри се търсят във всяка една фирма. Изберете си не повече от пет, които наистина ви харесват и направете всичко възможно да работите там. Причини като не набират хора или има само скапани позиции са по-скоро оправдание. Както и в университета така и след това най-важна е средата в която попадате и хората с които се обграждате. Бъдете умни, обградете се от други умни хора и не спирайте да четете и правите това което ви е интересно.

 

Катедра "Маркетинг", май 2016 г.