Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Диана Дееничина

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Международни икономически отношения (2013)
Магистър, Управление на продажбите и мърчандайзинг (2014)

Водеща катедра: Маркетинг

Заемана позиция: Експерт логистика (Procurement professional)

Организация, в която лицето се реализира професионално: IBM

Уебсайт на организацията: http://www.ibm.com/bg-bg/

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Снабдяване/ Procurement Center

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • менторство на студенти при постъпване на работа

Представете се с няколко думи, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.

След завършване на висшето си образование в ИУ-Варна и приключването на сезонната си работа се преместих в град София през месец Март 2015 с цел търсене на по-добри възможности за работа. През месец Април същата година стартирах в центъра по снабдяване на IBM като Административен координатор, а след по-малко от година – през месец Март 2016г. станах част от т.нар. SMG (supplier management group) екип, който е ангажиран с ежедневната комуникация с предварително избраните нови партньори на компанията с цел преминаване през техния цялостен регистрационен процес, за да бъде възможна планираната съвместна дейност. Настоящата ми длъжност в екипа е Експерт логистика/ Procurement professional.

Какво учихте в ИУ-Варна и как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?

Изучавах МИО в бакалавърския си курс на обучение като бях привлечена от възможността да се опознаят различни култури, практики и възможности за реализиране на бизнес отношения с компании в световен мащаб. Магистърската си специалност „Управление на продажбите и мърчандайзинг“ избрах, подтикната от интереса ми към продажбите и начините за развитие на пазара в текущата глобализираща се конкурентна среда.

Освен с конкретни знания и умения, с какво друго ви помогна обучението в избраната от Вас специалност?

Важен е правилният избор на специалност. Комбинацията от двете изучавани от мен такива ми даде освен конкретни теоретични знания и от части практически умения, също и цялостна идея за пазарните среда и отношения. Макар и малко на брой, най-ценни бяха моментите, свързани с въвличане на студента в практиката. Създадох контакти, които, вярвам, са и ще останат ценни за бъдещото ми развитие в професионален и личен план.

Трудна ли е реализацията на българските студенти по икономика според Вас?

Икономическите специалности са едни от най-предпочитаните в наши дни, което е предпоставка за трудната реализация, дължаща се на множеството дипломирани икономисти, които на практика нямат поле за изява. Всички могат да намерят реализация, но малцина в желаната сфера на бизнеса. Трудно е да се излезе от омагьосания кръг, където се търсят хора с опит, а реално не се дава възможност да бъде натрупан такъв. Честно казано необходима е упоритост и голяма доза късмет, за да направиш първата крачка.

Доколко наученото в университета помага на пазара на труда?

Важна основа при кандидатстването за работа са както личното представянето на кандидата и натрупания опит, така и завършената специалност в университета - преди интервю, подборът се извършва по документи . Наученото в последствие може да помогне в развиването на определени стратегии и вземането на важни за бизнеса решения, но в практиката информацията, технологиите, стратегиите са еволюирали в степен, далеч по–развита от описаната в учебниците.

Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?

Проучването е първа стъпка от избора – препоръчвам стаж в компания, която може да предложи на стажанта: реална практика в работна среда (а не „носене на кафе на супервайзора“); възможност за бъдещо развитие или поне добро име, което да послужи в последствие при търсене на реализация. Имайте предвид също, че някои компании изискват препоръки от предходния работодател, тъй че представянето на добро ниво и оставените положителни впечатления са абсолютно задължителни.

Кой е Вашият най-скъп спомен или запомнящо се преживяване от университета?

Знанията не са единственото, което дава университета - хората които срещаш там могат да се превърнат в приятели за цял живот, а с приятелите винаги спомените са скъпи, но и много и разнообразни. Няма как да забравя трескавите подготовки за курсови работи и изпити – винаги беше по-весело, когато не си сам.

Гордея се, че съм възпитаник на ИУ-Варна защото ...?

...това беше първото стъпало – високо, времеемко, но и струващо си усилията, което бе нужно да изкача сама, за да вървя напред и нагоре. Надявам се в бъдеще да продължавам да се развивам и вярвам, че ще успея, а ти?


Катедра "Маркетинг", април 2016 г.