Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Костадин Бинев Бинев

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Стокознание (1995)

Водеща катедра: Стокознание

Заемана позиция: Главен митнически инспектор

Организация, в която лицето се реализира професионално: Агенция „Митници” Митница Пловдив

Уебсайт на организацията: www.customs.bg

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Държавна администрация

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ-Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.

Казвам се Костадин Бинев. Роден съм и отраснах в центъра на България-Стара Загора. Завърших специалност „Стокознание”през януари 1995. Месец по-късно имаше конкурс за инспектори в данъчната администрация. Няколко седмици по-късно имаше и конкурс за назначаване на митнически инспектори в Митническо Бюро Стара Загора. В резултат получих предложения за работа от данъчната администрация и от Агенция „Митници“. Направих своя избор и на 25 май 1995 година беше моят първи работен ден. Вече 20 години работя в митническата администрация на Република България. Преминах през различни длъжности в администрацията от стажант-инспектор през инспектор,старши инспектор в момента съм главен инспектор. В последните повече от 10 години се занимавам със митническо оформяне на стоки от внос пристигащи за българските и международните компании опериращи oсновно в областта на енергетиката, пивоварната промишленост,,текстилната промишленост, производството на детайли за автомобилната промишленост,електрониката и други характерни за района ни. След присъединяването на България към ЕС се занимавам и със износа на селскостопански стоки ползващи експортни субсидии.

Щастлив съм че работя в амбициозен и сплотен колектив,в който прекият ми началник,аз и още трима колеги сме възпитаници на Икономическия Университет Варна.

 Трудна ли е реализацията на българските студенти по икономика според Вас?

Реализацията на българските студенти по икономика е доста трудна. Последните години има известна девалвация на университетското образование в България. При все по- малък брой на завършващите средно образование, се откриват все повече „образователни институции“(простете,но не мога да ги нарека университети), всяка от които задължително обучава икономически кадри. В резултат на пазара на труда има все по-голяма маса завършили икономисти, някои с доста спорни икономически познания. В същото време има огромна пропаст между реалните потребности на бизнеса и това какви кадри се подготвят в университетите. Нека не забравяме, че в голямата си част бизнеса и дори държавният сектор е длъжник на младите хора заради факта, че няма реален „лов на кадри” още от студентската скамейка и тяхното следващо кариерно развитие, специализация в конкретна област и стимулиране за кариерен растеж.

 Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?

Смятам, че човек следва да върши това, което му се отдава и му доставя удоволствие. Всеки трябва да има цел и да работи, за да я постигне. Професионалната кариера е не само едно солидно университетско образование, тя е и умение да извадиш най-доброто от себе си в подходящия момент, да се възползваш от всяка предоставена ти възможност. Може би и щипка късмет, едно моментно намигване на съдбата. Ако впрегнеш максимума от потенциала си и енергията си винаги идва резултата. Вярвам, че всяко положено усилие си струва и рано или късно е възнаградено. Така че следвайте мечтите и целите си и просто бъдете себе си.

 Освен с конкретни знания и умения, с какво друго помогна обучението Ви в катедра "Стокознание"? Кой е Вашият най-скъп спомен или запомнящо се преживяване от университета?

Във времето когато бях студент, моята специалност в България се изучаваше единствено в Икономически Университет - Варна. Беше една от тежките специалности заради доста обемните и тежки фундаментални и специализирани дисциплини, които се изучаваха.За да е пълна картината упражненията по специалните дисциплини не можеха да се пропускат.Всяко пропуснато упражнение се отработваше в края на семестъра.Просто такива бяха правилата.Всичко това ме направи по-организиран, научи ме да управлявам и ценя времето си. Научих се да губя и да повтарям изпити. Научих се да споря, да се аргументирам, да защитавам позицията си, когато съм прав и да признавам грешките си. Моите спомени от университета – всички онези прекрасни хора, с които се срещнах и бях заедно в университета –колеги, преподаватели.

Гордея се, че съм възпитаник на Икономически университет - Варна, защото...?

Икономическия Университет - Варна е моята Алма матер. Нещо като първата любов- винаги я помниш. Освен солидният професионален багаж завършването на Икономическия Университет ми даде увереност в силите ми, хъс за успех и ме срещна с приятели за цял живот.

Вашето виждане и мнение за сътрудничество с ИУ-Варна. Какви препоръки бихте дали за "Алумни" дейност (дейността със завършилите студенти).

Сътрудничеството на университета с бизнеса и управлението е необходима и завършваща стъпка в обучението. Съществуващата практика на менторство и участие на специалисти от практиката следва да се поддържа и развива. Наличната база данни от специалисти работещи в различни направления би могла да се ползва за подпомагане на студентите при подготовката на курсови проекти и практически задания.

 

Катедра "Стокознание", февруари 2016 г.