Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Златина Манолова

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Магистър, Организация на производството и управлението в строителството (ОПУС) (1981)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Заемана позиция: Управител

Организация, в която лицето се реализира професионално: Данъчна кантора Консулт финанс ООД

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Финансова, консултантска дейност

Седалище на организацията: гр. Варна

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.
Дружеството, в което съм управител развива дейност, свързана с консултантски услуги в областта на финансовото, данъчно и счетоводно законодателство. Уменията за тази дейност съм придобила от реализацията ми като специалист в отдел Цени и ценообразуване – Община Варна (1988-1991г); данъчен инспектор и методолог в данъчната администрация (1991-1994г); Началник на специализирана данъчна служба ДДС – Варна (1994 – 1997г.); Директор на Данъчна служба Големи данъкоплатци – Варна и експерт в сектор Големи данъкоплатци при Главна данъчна дирекция – София (2001 – 2002г).
След дипломирането си в ИУ Варна от 1981 до 1988г. съм работила като икономист по строителство и специалист по цените в гр. Бургас и гр. Варна.

 

Какво според Вас означава един човек да има успешна кариера?
Специалността, която съм завършила не съм приложила директно в практиката, но познанията ми помагат в ориентиране към оптимални решения, свързани със строителство и недвижими имоти. За мен успехът в кариерата се измерва със степента на лична удовлетвореност от продукта на упражняваната дейност. Когато разбираш, че твоят продукт е необходим, предизвиква благодарност и носи ефективност за потребителя, изпитваш чувство на кариерно щастие. Ето това е моята представа за успешна кариера, до която имам усещането, че съм се докоснала.Трудна ли е реализацията на българските студенти по икономика според Вас? Доколко наученото в университета помага на пазара на труда?
Реализацията на българските студенти днес е голямо предизвикателство. Въобще не е лесно да намерят точното място за реализация, което предполага много повече усилия, активиране на целия личен потенциал от образователни, дипломатични умения, отговорност, борбеност и нагласа за работа в екип. Наученото в университета помага на пазара на труда, но е много важно как ще се поднесе на „купувача” на труд. Студентите трябва да знаят, че наученото в университета не е достатъчно за успешна кариера. Четенето и познанието продължават усилено, защото успешният бизнес днес изисква познаване и анализиране на съвременни тенденции на развитие в конкретната приложна сфера с цел оптимална адаптация към актуалните потребности. Признание в бизнеса получават онези служители, които допринасят за ръста на резултатите, а ръст се постига с отговорност за ефективно прилагане на познанията, осъвременени с най-новите и атрактивни тенденции.Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?
Да формулират целите на своята реализация – какво искат да работят, но не само да искат, но и да са готови на рисковете от професията в сектора, на който ще посветят бъдещето си. За целта нека добре да проучат плюсовете и минусите на привлекателния сектор, който си избират за реализация. И нека знаят, че няма лесен бизнес. Лесният бизнес е този, в който си обичаш работата и си готов на лишения, горчиви хапки, които с достойнство да преглътнеш и продължиш развитието си. Плодовете му за някои зреят по - бързо, за други закъсняват, но .... задължително узряват.Тази година празнувате 35 години от завършването и отбелязахте празника с посещение в университета с Ваши колеги. Какво беше за Вас чувството след толкова години да сте отново във Вашата Алма матер Икономически университет - Варна?
Всичко, което видях и чух от Ректора проф. Пламен Илиев на 17.10.2015г. при посещението на випуска ми в ИУ беше духовна храна за усещането ми за щастие. Симбиозата на академична атмосфера с духовно присъствие на ценности от национално културно богатство в сградата беше впечатляваща и споделена от колегите от випуска ми. Студентските години за моето поколение са незабравими спомени, защото в тях имаше и усилия за защита на познанията, наречени изпити, и битови проблеми, които с много шеги решавахме, и трудови бригади и екскурзии.... Но осъзнавам, че всички преживени трудности и радости са били изпити за бъдещето ни. Спомените за случки във всяко кътче от сградата, в което надникнахме бяха преплетени с интересно поднесена информация за новата визия и предстоящи концепции за развитие на сградата и институцията. Някои от имената на лекционните зали са имена на наши уважавани преподаватели. Името на проф. Георги Димитров ни върна към академичните и житейски уроци, които ни е давал – актуални и до днес. Още помня думите му „Студентството не е само обучение в икономиката, но и формиране на отношение към театъра, музиката, естетиката, обществения живот.”

Докато разглеждахме и се наслаждавахме на новите промени след съществени СМР, един от колегите прошепна „ Дали ни вижда от някъде проф. Г.Димитров. Сигурно днес ще е много щастлив, ако знае на какво сме свидетели!”. В този ден ние бяхме възхитени и щастливи от това което видяхме и чухме.

 

Гордея се, че съм възпитаник на ИУ-Варна, защото...?
......моята Алма Матер е академична институция със съвременна визия, ориентирана към новаторски методи както за обучение на студентите, така и за управление на икономическите процеси за развитието й. От погледа на днешното време виждам съхранени ценностите от създаването на сградата и търговската институция до сега, умело съчетани със съвременните представи за ценности, необходими за формиране на личности, от които все повече има нужда България.Сектор "Алумни и кариери", ноември 2015 г.