Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Елена Кънчева

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Бизнес икономика (2013)
Магистър, Счетоводство и контрол (2015)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството / Счетоводна отчетност

Заемана позиция: Организатор работа с клиенти

Организация, в която лицето се реализира професионално: Образователен център Британика ООД

Уебсайт на организацията: bg.britanica-edu.org/

Седалище на организацията: Филиал Варна Севастопол

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)

Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.
Казвам се Елена Кънчева и в момента заемам позицията Организатор работа с клиенти във филиал Варна Севастопол на BRITANICA. По-конкретно отговарям за обучението на възрастни. Започнах работа в BRITANICA още като студентка на позицията Office assistant на половин работен ден. След година на тази позиция се доказах и преминах на пълен работен ден на настоящата ми позиция. Работата ми се изразява в това заедно с клиента да успеем да открием най-добрата за него програма в BRITANICA и да му помогна да постигне своите цели, свързани с овладяването на английски език. Всъщност това е и най-положителната страна от моята работа – да бъда част от пътя, който изминават курсистите ни към постигане на своите цели. Освен това ежедневно работя съвместно с преподавателите, с които проследяваме успеваемостта на нашите курсисти и ги подпомагаме в тяхното обучение. Всеки ден в BRITANICA е различен, работната среда е динамична и ми дава шанс да се усъвършенствам постоянно.

 

От какво се възползвахте Вие и какво бихте посъветвали да се възползват студентите на ИУ - Варна през студентските си години?
В ИУ-Варна се организират събития, които свързват бизнеса и студентите, дават шанс на всеки студент да се усъвършенства и да повиши уменията си. Това е нещо безценно, от което според мен всеки един трябва да се възползва. Всяко знание, натрупан опит и усвоено умение в университета със сигурност ще помогне в бъдещото кариерно развитие и аз смятам, че не бива да бъде пропускан подобен шанс. Например в Кариерния център постоянно се организират събития в полза на студентите, които им дават шанс да научат нещо ново, да развият нови умения. Ако трябва да бъда честна, като студент не се възползвах докрай от тези възможности, но сега, от позицията на вече работещ, виждам колко много дават те и колко полезни и важни могат да бъдат за всеки млад и амбициозен човек. И ако днес бях студент, не бих пропуснала нито една от тези възможности...

 

Трудна ли е реализацията на българските студенти по икономика според Вас? Доколко наученото в университета помага на пазара на труда?
Не бих могла да кажа, че реализацията е лесна, но със сигурност не е невъзможна. Аз смятам, че първата стъпка към успешната реализация е да решиш точно какво искаш да постигнеш, да определиш целите си. След това остава да следваш тези цели и да изминеш пътя до постигането им. Университетът и всяка възможност, която дава на студентите, са неизменна част от този път. Трябва да „вземеш“ всичко, което той дава, за да можеш да го превърнеш в умения, които да ти помогнат да постигнеш една от основните си цели, а именно – да имаш успешна кариера.

 

Гордея се, че съм възпитаник на ИУ-Варна, защото...?
ИУ-Варна е университет с многогодишни традиции и опит, но също така е развиваща се институция. Влизайки днес в Университета, аз виждам колко много възможности предлага на студентите в сравнение с времето, когато и аз бях студент тук. Това показва развитие и стремеж към усъвършенстване, а днес според мен едно от най-ключовите умения е спосоността да се развиваш постоянно!

 

Сектор "Алумни и кариери", октомври 2015 г.