Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Иванка Стоянова

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Счетоводство и контрол (2005)
Магистър, Счетоводство и контрол (2007)

Заемана позиция: Мениджър Паричен поток

Организация, в която лицето се реализира професионално: Девня Цимент АД (част от Италчементи Груп - Италия)

Уебсайт на организацията: www.devnyacement.bg

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Производство на цимент и циментови продукти

Седалище на организацията: гр.Девня

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

 • менторство на студенти при постъпване на работа
 • менторство на студенти при организация на студентски стажове
 • менторство на студенти при посещения в практиката
 • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ-Варна
 • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.

Започнах работа в счетоводна кантора през 2004 г. още, докато бях студент в ИУ Варна. През 2005 г. посетих „Дни на кариерата” и благодарение на този форум започнах като стажант в централата на „Сосиете Женерал Експресбанк”, а след приключване на стажа бях и наета на работа. Кариерният ми път премина през „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”, а през 2008 г. започнах работа в „Девня Цимент” и така до днес. В „Девня Цимент” постъпих на длъжност Специалист Паричен поток и кредитен контрол, работех няколко години като Отговорник Счетоводство, а към настоящия момент заемам длъжността Мениджър Паричен поток. Ежедневните ми отговорности днес са свързани със:

 • осигуряването и мониторинга на паричния ресурс за дейността на компанията;
 • изготвяне на бюджети, прогнози и отчети;
 • комуникация с банкови и финансови институции;
 • сключване на договори за кредитни улеснения, банкови гаранции, акредитиви и др.

Какво учихте в ИУ-Варна, как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?

В Икономическия университет завърших специалност „Счетоводство и Контрол”. От една страна изборът на тази специалност бе обусловен от пазара на труда, а от друга страна е свързан и с факта, че в моето семейство има счетоводители.

Освен с конкретни знания и умения, с какво друго помогна обучението Ви в специалността?

Изключително важни и ценни за мен бяха:

 • практическите съвети и насоки, които получих от преподавателите ми по "Счетоводство"; 
 • възможността да се докосна до реални казуси;
 • създаването на контакти, които ми помагат и днес в работата.

Трудна ли е реализацията на българските студенти по икономика според Вас?

Според мен реализацията на българските студенти по икономика, а и не само е много трудна и това разбира се обуславя от икономическото и политическото състояние на страната и последиците от финансовата криза, която засегна Европа и САЩ и в частност България. В последните години се забелязва значително нарастване на аутсорсинг услугите в областта на финансите и информационните услуги в страната, но за съжаление броят на производствените предприятия в България остава твърде малък.

Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?

Бих посъветвала студентите да търсят възможност за стаж в големи, международни компании, където да изградят трудови навици и поведение. Стажът в подобни структури би им помогнал да бъдат подготвени и адекватни на изискванията на пазара на труда.

Вашето виждане и мнение за сътрудничество с ИУ-Варна. Какви препоръки бихте дали за "Алумни" дейност.

Създаването на центрове за кариерно развитие и подпомагането на студентите в бъдещата им реализация е цел, която трябва да е основен приоритет в дейността на всеки един университет в България. Сътрудничеството между бизнеса и учебните заведения е от основно значение за подготовката на бъдещите експерти, които да отговарят на нуждите на бизнеса и изискванията на пазара на труда.

 

Сектор "Алумни и кариери", май 2015 г.