Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Росен Томчев

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Счетоводство и контрол (2002)
Магистър, Счетоводство и контрол (2003)

Водеща катедра: Счетоводна отчетност

Заемана позиция: Мениджър Счетоводство и данъци

Организация, в която лицето се реализира професионално: Девня Цимент АД (част от Италчементи Груп - Италия)

Уебсайт на организацията: www.devnyacement.bg

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Производство на цимент и циментови продукти

Седалище на организацията: гр.Девня

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ-Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.

В момента отговарям за счетоводната и данъчна дейност на българските дружества, част от структурата на Италчементи Груп – един от най-големите производители на цимент и други строителни материали в световен мащаб. Започнах работа в Девня Цимент през 2002 г., като това беше първото ми, а и досега все още единствено работно място. Последователно преминах през позициите на оперативен счетоводител (2002-2005 г.) и заместник-главен счетоводител (2005-2008 г.), за да достигна през 2008 г. до заеманата и до момента от мен позиция на Мениджър Счетоводство и данъци.

Какво учихте в ИУ-Варна, как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?

Избрах специалността „Счетоводство и контрол”, която завърших и по която работя, след разговори, консултации и напътствия от страна на родителите ми, един от които по това време беше действащ счетоводител. И до днес не съжалявам за тогавашния си избор, който считам за правилен.

Освен с конкретни знания и умения, с какво друго помогна обучението Ви в специалността?

Срещнах доста начетени специалисти, които бяха пример за подражание. И до днес си спомням някои от лекциите и семинарните занятия, оставили траен отпечатък в съзнанието ми. Комуникацията от отворен тип с преподавателите неимоверно ми помогна не само за по-лесното придобиване на теоретични знания, но и за оформянето на цялостния ми мироглед както като профилиран специалист-икономист, така и като личност.

Трудна ли е реализацията на българските студенти по икономика според Вас?

Доколкото в момента икономиката у нас и глобално не се развива с темповете от средата на първото десетилетие на XXI век, това неминуемо се отразява и върху професионалната реализация на студентите-икономисти. Оказва се, че пазарът на труда в момента е с изразен дисбаланс, като търсенето на работни места в сферата значително се разминава от нивото на предлагането им. Смятам, обаче, че от завършилите с икономическа специалност, относително по-негативно засегнати от настоящото състояние на икономиката, са специалистите с профил, различен от счетоводния.

Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?

Относно стажа, нека да търсят и избират реално опериращи предприятия, по възможност в сферата на производството – там, където в действителност се създава материалният продукт, добавената стойност в икономиката. В тези дружества шансът да придобият и усвоят практически знания е драстично по-голям, доколкото стопанската им дейност е истинска палитра от транзакции. Що се отнася до работата, в контекста на вече отбелязаното малко по-горе, дано първоначално студентите да имат късмет с намирането й в настоящата нелека пазарна конюнктура, а ако имат и привилегията да избират, нека се ориентират към международни компании.

Гордея се, че съм възпитаник на ИУ-Варна, защото...?

Гордостта ми произтича от личната ми удовлетвореност, че наученото в университета впоследствие ми е било полезно, послужило ми е и е базата за настоящата ми професионална реализация в същото поприще - на счетоводството и данъците. Няма по-хубаво от това да учиш и после да работиш това, което ти харесва и което вършиш най-добре. Освен това, в студентските ми години започна и съзряването ми като личност.

Вашето виждане и мнение за сътрудничество с ИУ-Варна. Какви препоръки бихте дали за "Алумни" дейност.

Смятам, че най-добрите времена на стратегическото партньорство между университета и бизнеса като цяло тепърва предстоят. Сътрудничеството може да се изразява в различни форми, но идеята е да се избере концептуално най-оптималната такава и за двете страни чрез непрестанна комуникация в тази насока. Представителите на бизнеса не бива да подценяват отношенията си с учебните заведения. Дори напротив, следва да им обръщат по-съществено внимание, защото всяко начало, особено в днешната икономическа обстановка, е трудно, а няма как да се появят бъдещите най-добри професионалисти, ако не им се даде изначало шанс. В тази връзка, очаквам и от „Алумни” дейност да бъде още по-инициативна и иновативна като структура в търсенето на различни канали за комуникация и разширяването на съществуващите контакти с икономическите единици. Защото само така ще се гарантира осигуреност на бизнеса с подготвени кадри, които да служат като лост за развитие и на самите компании в дългосрочен аспект.

 

Сектор "Алумни и кариери", май 2015 г.