Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Магдалена Гочева

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Професионален бакалавър, Организация и управление на хотели и ресторанти (2005)
Бакалавър, Туризъм (2008)
Магистър, Мениджмънт (2011)

Водеща катедра: Колеж по туризъм / Туризъм / Управление и администрация

Заемана позиция: Отговорник Обучения

Организация, в която лицето се реализира професионално: Девня Цимент АД (част от Италчементи Груп - Италия)

Уебсайт на организацията: www.devnyacement.bg

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Производство на цимент и циментови продукти

Седалище на организацията: гр.Девня

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.

Казвам се Магдалена Гочева и в момента работя като Отговорник Обучения в Девня Цимент АД. Работата ми е свързана с координиране и обслужване дейностите по обучение на персонала на Италчементи Груп България, осигурявайки краткосрочни и дългосрочни цели на компанията, в съответствие с приложимите закони, приетите стандарти и корпоративните политики.
В компанията постъпих през 2007 г. като Административен асистент в отдел Човешки ресурси. Година след това бях профилирана като Асистент Обучения, след което заех позицията Специалист Обучения. От 2012 г. насам заемам сегашната си длъжност.

Какво учихте в ИУ-Варна, как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?

В ИУ-Варна завърших бакалавърска степен със специалност Туризъм, след като се дипломирах в Колежа по туризъм към университета. Желанието ми да следвам в тази област бе подтикнато от примера на баща ми, който също е завършил тази специалност в университета и впоследствие се е реализирал в почти всички сфери на туристическия бранш. По-късно, когато имах късмета да започна работа в голяма международна компания, каквато е Девня Цимент, реших да запиша магистърска степен в по-различно направление, за да обогатя кръгозора си в сферата на управлението, което пък от своя страна да ми бъде от помощ в работата. През 2010 г. записах магистратура със специалност „Мениджмънт”, която завърших успешно. Смея да твърдя, че наистина беше полезно решение.
В интерес на истината, когато следвах в Колежа, отлично си спомням, колко интересно и приятно ми беше да изучавам дисциплината “Управление на човешките ресурси”. Сигурно не е случайно, че сега работя и се развивам точно в тази сфера, макар и от време на време да ми липсва контакта с туристите и цялостния дух на дейността, свързана с обслужването на хора.

Освен с конкретни знания и умения, с какво друго помогна обучението Ви в катедра "Управление и администрация"?

Обучението ми в катедра "Управление и администрация" ми даде възможност да свържа много логично и точно парченцата от пъзела на науката и работата. Тъй като имах вече натрупан опит в голяма международна компания, имах възможността да видя и работя отблизо с много от процесите, включени в учебната програма, по време на лекциите и упражненията за мен беше лесно за разбиране, интересно и успявах да запълвам празнините и да изграждам връзките между опита и знанията, които не съм имала дотогава. Споделяйки това, бих искала да обърна внимание на това, че според мен, преди записването на магистърска степен, е по-добре да се натрупа малко професионален опит, който не винаги е пряко свързан с образованието, за правилно ориентиране в желаната област за развитие, за да се инвестира време и пари в нещо, което си струва и ще има стойност в бъдеще.

Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?

Младите хора имат все повече избор пред себе си и все по-лесен достъп до информация. Бих ги посъветвала да следват мечтите си и да отделят достатъчно време, за да вършат и учат онези неща, които искат със сърцето си, а не тези които трябва.

Гордея се, че съм възпитаник на ИУ-Варна, защото ...?

Смятам, че ИУ-Варна е сред престижните университети в България. Гордея се, че той непрекъснато се развива и инвестира в подобряване условията на учебния процес. Радвам се, че срещам все повече млади, интелигентни, енергични и способни колеги, пряко заети в дейността на университета.

Вашето виждане и мнение за сътрудничество с ИУ-Варна. Какви препоръки бихте дали за "Алумни" дейност.

Безспорно сътрудничеството между бизнеса и университета е от изключително значение и аз подкрепям инициативи, които подпомагат и двете страни. Посещенията на групи студенти в различни компании, както и включването на служители от компанията в част от учебната програма на университета чрез интересна презентация биха подпомогнали добрите резултати.

 

Сектор "Алумни и кариери", май 2015 г.