Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Галина Янакева

Водеща катедра: Аграрна икономика

Заемана позиция: Младши експерт, икономист

Организация, в която лицето се реализира професионално: Териториален областен офис Варна към Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Уебсайт на организацията: http://www.naas.government.bg/

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Аграрен сектор

Седалище на организацията: София

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ-Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашият кариерен път.

Казвам се Галина Янакева и съм на 24 години. В момента работя като младши експерт, икономист в Териториален областен офис Варна към Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) . Основните дейности на службата са следните : 

- оказване консултантска помощ на земеделските производители, сдружения и други организации, свързани със земеделието;
- осигурява съвети, информационни и учебни материали и специализирани услуги в областта на земеделието;
- подпомага трансфера и приложението на научните и практически достижения в областта на земеделието;
- организира и извършва обучение на земеделски производители;
- изготвяне на доклади по кръстосано съответствие на вече одобрени бенефициенти по мярка 141 „ Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 ;
- изготвяне на бизнес планове по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 ;
Ако оставим настрана сезонната работа по време на обучението си в ИУ- Варна, мога- да кажа, че кариерното ми развитие започна именно в службата, в която работя сега. В НССЗ започнах като стажант по Програма „ Старт на кариерата”. Програмата и Службата ми осигуриха 9 месеца трудов стаж по специалността, през които научих ценна и полезна информация, съчетавах теорията , изучена в университета с практиката в службата. След изтичането на стажа по Програмата, ръководството ми предложи работно място, на което съм вече близо 2 години.

Какво учихте в ИУ-Варна, как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?

Ако трябва да бъда честна не аз избрах специалността, а тя избра мен. Бях приета специалност "Аграрна икономика", която изучавах през бакалавърската си степен. След завършването й реших, че не ми е достатъчно и че имам какво още да науча, затова записах магистър.

Oсвен с конкретни знания и умения, с какво друго помогна обучението Ви в катедра "Аграрна икономика"?

Знанията и уменията не са без значение, изключителни ценни са за всеки завършил студент. Именно една от практиките, които бяха задължителни през летните семестри в университета ми помогнаха да разбера в коя сфера искам да се развивам. Едномесечната практика, свързана със специалността ми беше във Винарска изба, която кандидатства по мярка от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и която в последствие се превърна в дипломна работа.

Трудна ли е реализацията на българските студенти по икономика според Вас?

След завършването си всеки от нас се включва на пазара на труда, като в повечето случаи нямаме трудов опит по придобитата специалност. Трудна ли е реализацията ? Трудна е, ако се примирим с тази мисъл и я използваме като оправдание да не правим нищо по въпроса, буквално да тъпчем на едно място, да обвиняваме всички и всичко около нас, но не и самите себе си. Защото изцяло от нас зависи да поемем инициативата и да използваме всичко научено, за да се изкачваме по стълбата на успеха.

Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?

На всички, на които им предстои избор на стаж и работа бих казала :
Възползвайте се от възможностите, които ви се предоставят. Трупайте стаж и опит, защото е важен за развитието на всеки, както в лично така и в професионално направление. И какво по хубаво от това, ако е по специалността, за която сте отделили 5 години от образованието си и които не са се оказали напразни.

Гордея се, че съм възпитаник на ИУ-Варна, защото...?

Защото се сдобих с ценни знания, които ми помогнаха и продължават да ми помагат да израствам и изкачвам стълбичката на успеха.

Вашето виждане и мнение за сътрудничество с ИУ-Варна. Какви препоръки бихте дали за "Алумни" дейност?

ИУ- Варна е помогнал на всички нас. С изграждането на сътрудничество, което предоставя тази платформа съм сигурна, че ще допринесе положително за всички бъдещи, настоящи и бивши студенти на ИУ –Варна.

 

Катедра "Аграрна икономика", май 2015 г.