Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Кристиян Денчев Денев

Специалност и курс на обучение:

Финанси (курс 4)

Водеща катедра: Финанси

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?През периода на своето обучение в МГ във Варна, придобих добра подготовка в точните науки, което разви логическото ми мислене като цяло. Затова и сферите, в които можех да реализирам и развия своите знания, бяха Икономика и IT. Повечето от моите съученици се насочиха към IT сектора, но аз не проявявах интерес към Информатика, затова се насочих към икономиката. За избора на специалност Финанси има голям принос госпожата ми по Математика, която ме насочи и убеди, че това е най – добрата специалност в ИУ – Варна. В комбинация с това, че започнах да проявявам интерес към Финансовите пазари и инвестиции, изборът вече беше сигурен.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Математическа гимназия д-р Петър Берон гр. Варна – профил Информатика и Английски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
До голяма степен оправдаха очакванията ми. По някои предмети останах приятно изненадан от начина, по който бяха структурирани занятията и лекционният материал. Отразяваха последните тенденции в съответните направления и до голяма степен имаха практическа насоченост.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионална област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Помага ми да развия своите организационни умения и работата ми в екип, две изключително ценни качества, които ще са ми необходими при практическата реализация. Освен това ИУ - Варна осигурява и достъп до многобройни събития, свързани с най – разнообразни сфери.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не членувам в клубове или организации. Но най – вероятно това членство би допринесло за обогатяването на знанията на студентите в конкретни области, в които те желаят да се реализират.

6. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Да, участвал съм в изследователски проекти – извършване на социологическо изследване за установяване на Събитие на годината за град Варна.

7. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Участвал съм в Преглед на студентската дейност „Финанси“ – първо място.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Не работя. Но съм бил на стаж в Пристанище Варна ЕАД като оперативен счетоводител и съм бил стажант в SG Ескпресбанк през 2014г. И от двете стажантски програми придобих ценен практически опит в съответните сфери. Но при стажа си в SG Експресбанк имах по – голяма възможност да общувам с клиенти и да участвам във всички етапи на процедурите по отпускане на кредит.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Ще се подготвя и кандидатствам за магистърско обучение в сферата на финансите в чужбина. Професионалната реализация е трудна след дипломиране, но това не е само България, а навсякъде по света.

10. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Не се гордея, но не се и срамувам, защото университетът дава една сравнително добра академична подготовка в областта на финансите и до голяма степен подготвя студентите за тяхната професионална реализация.

11. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Помага да се създаде връзка между бизнеса и образователните институции. Ако придобие достатъчна популярност, ще е една платформа, представляваща реклама на университета за добрите кадри, които подготвя и ще улесни бизнеса при намирането на такива.

 

Студентски съвет, май 2015 г.