Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Ива Бориславова Иванова

Специалност и курс на обучение:

Финанси (курс 1)

Водеща катедра: Финанси

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)

1. Представете се, в каква специалност (специалности) се обучавате в ИУ - Варна?
Казвам се Ива Иванова и съм студентка в първи курс. Изучавам Финанси – специалност, която избрах, провокирана от влечението си към математиката и точните науки като цяло. Интересите ми са най-разнообразни – обичам художествена литература, история на България, интересувам се от спорт и здравословно хранене.


2. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Още в девети клас реших, че ще уча икономика, и то в Икономически университет - Варна, тъй като имам интерес към икономиката и обичам математиката и всяка друга наука с числа и формули. Също така обичам и родния си град и нямах желание да се местя.


3. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм Първа езикова гимназия – Варна, с първи език – английски и втори език – немски.


4. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността отговарят на Вашите предварителни очаквания?
ИУ-Варна оправда очакванията ми - срещам се ежедневно с амбициозни и мотивирани хора и изключително ерудирани и добронамерени към студентите преподаватели. Също така всички тези организации вътре в университета, членството в които обогатява знанията и опита на студентите, откритите лекции с хора от бизнеса и т.н. надминаха очакванията ми относно културния живот.


5. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Връзки с хора от бизнеса, интересни извънкласни лекции и възможност за практически знания и опит чрез членуване в студентска организация (като Клуб “Финанси”, Клуб “Маркетинг” и т.н.)


6. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Членувам в Клуб Финанси и съм секретар на организацията. Организации от този тип помагат на студентите основно чрез създаване на полезни контакти и връзки, срещи с интелигентни и градивни хора и опит.


7. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Спечелих Европейска стипендия за успех, успехът от следването ми до момента (в първи курс) е 6.00.


8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Работя във First Online Solutions от скоро, в момента се обучавам за консултант - продажби.


9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ-Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Съдейки по много мои познати, реализация за целеустремените и амбициозни хора има. Планирам да се реализирам във Варна – смятам го за абсолютно възможно.


10. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Гордея се, че уча икономика в най-стария икономически университет в България.


11. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Платформата UEBN е посредник между студентите и бизнеса и чрез нея намирането на работа или стаж става доста по-лесно. Тъй като в днешно време за икономическите специалности е задължително комбинирането на ученето с работа, за да придобием трудов опит и контакти от рано с цел по-голяма бъдеща реализация, то платформата UEBN е задължителна за всеки амбициозен студент.

 

Катедра "Аграрна икономика", юни 2015 г.