Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Теодора Тончева Боева

Специалност и курс на обучение:

Счетоводство и контрол (курс 2)

Водеща катедра: Счетоводна отчетност

Форма на изява:

 • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
 • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
 • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
През годината, в която кандидатствах в университета - 2012 г., в училището, в което учих (Търговска гимназия - гр. Бургас) идваха представители на различни университети от цялата страна с изключение на ИУ - Варна, а аз лично смятам, че когато едно нещо започне да се нуждае от голяма реклама, за да привлече внимание, то има определена причина. Към днешна дата активната реклама е разбираема, тъй като се дължи на факта, че свободните места са повече от кандидатстващите.
Рекламна кампания на университета нямаше, но много от моите приятели и познати споделяха своите положителни оценки за обучението в тази образователна институция.
Специалността, в която се обучавам избрах, защото за мен е интересна и вече добре позната от ученическите ми години в Търговска гимназия.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм Търговска гимназия - гр. Бургас, специалност „Счетоводство и контрол“.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?                                            По скалата от 0 до 10, получаваните знания и умения по време на обучението си по специалността, аз оценявам със седем. Според мен е необходимо хората, които вече са завършили определена специалност, която записват и в университета, да не бъдат обучавани на едно ниво с тези, за които изучаваните дисциплини са нещо съвсем непознато. 

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
В Икономически университет - Варна освен конкретни знания и умения по специалността, човек може да се обогати изключително много и то в различни насоки.
Университетът разполага с много добра материална база, която предоставя на студентите възможност да разнообразяват деня си, а именно чрез:

 • Спорт;
 • Посещаване на различни културни мероприятия;
 • Разширяване на кръгозора, потапяйки се в различните области на науката, чрез литературата в читалнята на университета;
 • Разпускане в барчето;
 • Посещаване на открити лекции;
 • Участие в клубовете по интереси; 
 • Присъединяване към Студентски съвет към ИУ- Варна.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
През 2014 г. станах част от Студентски съвет към ИУ  - Варна - организация, която винаги активно e работила, прави го и ще продължава да се бори, отстоява и представлява позицията на всички студенти и докторанти.
Ползите, които човек получава от подобно членство зависят изцяло от него и по-точно от отдадеността му към организацията и времето, което отделя, за да помогне за реализацията на поставените цели:

 • Създават се много контакти, приятелства;
 • Трупа се опит при организирането на различни събития;
 • Работи се в екипи;
 • Човек се научава да си организира по- добре времето. 

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

 • Грамота за участие в олимпиадата по Микроикономика;
 • Стипендии по по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • Стипендии по ПМС 90.

7. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Работя в библиотеката на ИУ - Варна на позицията работник, библиотека.
Щастлива съм от факта, че университетът предоставя възможност на своите студенти да бъдат част от работещите в различните му звена, да трупат стаж, опит и до известна степен да бъдат по-самостоятелни.

8. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След дипломирането ми в ИУ - Варна със сигурност ще търся професионална реализация в България. Моята цел е до завършването ми да натрупам достатъчо опит чрез различни стажантски програми по специалността, за да имам възможността аз да мога да избирам условията, при които искам да работя.
В България безработица има, но в голяма степен тя е структурна, а такава възниква тогава, когато трудовия пазар не е способен да осигури работа за всеки, който желае, понеже има несъответствие между уменията на безработните и уменията, които са желани за наличните свободни места. След дипломирането си в ИУ - Варна, смятам че вече ще притежавам уменията и качествата, които са ми необходими да упражнявам желаната от мен професия в България и ще бъда по конкурентноспособна на пазара на труда, което намалява възможността да попадна в категорията на структурно безработните.

9. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Гордея се, че съм част от тази институция, амбициозна съм, старая се и ще продължавам да се възползвам максимално от възможностите, които ми предоставя ИУ - Варна.

10. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Според мен UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса е система, която ще допринесе много за професионалната реализация на студентите, тъй като чрез една подобна платформа се дава възможност за установяване на връзка между студентите и бъдещите работодатели.

 

Студентски съвет, май 2015 г.