Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Теодор Янчев Йорданов

Специалност и курс на обучение:

Бизнес икономика (курс 3)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?

Основен фактор, който допринесе до голяма степен за избора ми в кой университет да следвам беше демографския фактор. Понеже съм от Варна и исках да следвам нещо свързано с икономика реших, че най-доброто и подходящо място е именно Икономически университет - Варна. По отношение на специалността ми реших преди да избера подходящата за мен, да се запозная с информацията,която предоставя сайта на ИУ - Варна за всяка специалност, какви предмети се изучават и какви са възможностите за реализация след завършването. В резултат на проведеното проучване от мен стигнах до заключението, че най-добър избор лично за мен е специалността БИ (Бизнес икономика). Впоследствие (края на втори курс) реших, че искам да разширя перспективата си и извън икономиката, затова записах втора специалност БИС (Бизнес информационни системи).

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?

Средното си образование съм завършил в Частна професионална гимназия „Бизнесбанк училище“ с профил икономика и мениджмънт.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?

Трудно е да се каже, че съм имал някакви ясни предварителни очаквания, за да мога да ги съпоставя с придобитите от мен умения. Това е така,защото в процеса на обучение няма как или поне е доста трудно човек да има предварителни очаквания, защото все още не е наясно с материята,която ще му е необходима и трябва да усвои.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?

На първо място университетът има богата история и традиции. Това води до определен престиж на студентите обучаващи се в него. Има голям и модерен стол, библиотека, от която има възможност да разшириш научните си умения. Може да се обобщи, че материалната база на университета е в много добро състояние с няколко малки изключения (недостатъчният брой на компютрите в надстройката). Освен добра база университетът разполага с високо квалифицирани преподаватели, които винаги са готови да помогнат при нужда, предоставят знания, достъпни за всички и дават съвети за нашето професионално развитие.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?

Във втори курс обмислях да се запиша в клуб “Маркетинг”, но вместо това записах втора специалност и след това вече нямах много свободно време за подобен вид организации.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

Печелил съм стипендии за отличен успех по ПМС № 90 / 2000 г, Европейски стипендии - за успех и за специални постижения по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001 и последната ми награда е от конкурс, организиран от Съюза на икономистите в България, на който спечелих първо място на тема “Икономическото неравенство в XXI век”.

7. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?

Не съм бил на стаж по време на обучението си, но в момента ми предстои да проведа задължителния стаж след трети курс.

8. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?

След завършване на степен бакалавър ще запиша и магистър, но най-вероятно задочно или дистанционно. Смятам да се ориентирам към ИТ сектора поне към момента. Професионална реализация е възможна стига човекът, който я търси да има наистина желание да я намери, а не да го казва само на думи.

9. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?

Да, гордея се, защото Икономически университет - Варна е един от най-високо признатите и акредитирани университети в страната.

10. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?

Платформата UEBN е все още нова и трудно може да се даде някакво конкретно мнение за нейната полезност според мен. Като замисъл и идея е добре организирана, остава само времето да покаже дали идеята, за която е създадена ще се реализира.

 

Катедра "Икономика и управление на строителството", юни 2017 г.