Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Станислав Антонов Вълчев

Специалност и курс на обучение:

Икономика на строителството (курс 4)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Форма на изява:

  • Световен шампион по Муай Тай

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?

Избрах го защото чух хубави отзиви, а специалността - защото виждам перспектива и бъдеще.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?

Професионална гимназия по електротехника.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?

До голяма степен.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?

Отваря и много врати в чужбина, защото дипломата е призната в цял свят.

5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

Спечелил съм много медали от участия в национални и международни състезания.

6. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?

Работя като професионален спортист (национален състезател).

7. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?

Не знам все още. Реализация трудно, но има възможности (дори и малко).

8. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?

Да разбира се.

9. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?

Много е добра и полезна.

Катедра "Икономика и управление на строителството", юни 2017 г.