Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Цветелина Георгиева Атанасова

Специалност и курс на обучение:

Икономика на недвижимата собственост (курс )
Строително предприемачество (курс 5)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Завършила съм средното си образование в Природо-математическа гимназия с профил математика. Желанието ми беше обучението ми да е в икономическа насока и избрах Икономически университет - Варна, като един от най-добрите икономически университети в България. Изборът ми се спря на него и заради град Варна, като бързо развиващ се град, с повече възможности за професионална реализация. Избрах икономика на строителството, защото дисциплината, която се изучава в нея - „Оценяване на недвижими имоти”, е моето желание да се занимавам с това в професионален план.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм средното си образование в Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов” – гр. Сливен, с профил математика

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Смятам, че съм научила доста в посоката, в която съм се насочила и съм благодарна на преподавателите в Икономически университет - Варна за придобитите знания.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Създаде ми възможности за контакти с колеги от строителни фирми, агенции за недвижими имоти и благодарение на участието ми в пътуващите семинари, успях да придобия полезен опит в общуването с институциите в страната – общини, областни администрации и т.н.

5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
По време на обучението си в степен бакалавър спечелих трето място на Спецсеминара на специалност Икономика на недвижимата собственост, с курсова работа на тема: „Организация и анализ на продажбите на недвижими имоти в публичния и частния сектор в България”. Също така по време на следването си получавах евростипендия за отличен успех.

6. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Била съм на стаж по Европейска програма за студентски практики в агенция за недвижими имоти в гр. Сливен, също така съм била на задължителен стаж след трети курс в агенция за недвижими имоти в град Шумен. В момента работя като технически сътрудник към Камара на независимите оценители РК - Варна.

7. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След завършване на магистратура в Икономически университет - Варна, смятам да продължа обучението си в степен „Доктор” към Икономически университет и също така да получа сертификат за лицензиран оценител на недвижими имоти и да работя като такъв. В България има много възможности за професионална реализация, стига да бъдеш добре мотивиран и образован.

8. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Да

9. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в Университета?
Смятам, че тази система е една добра възможност за бизнеса и завършилите студенти да установят връзка и да получат професионална реализация в посоката, която следват.

Катедра "Икономика и управление на строителството", юни 2017 г.