Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Александър Узунов

Специалност и курс на обучение:

Недвижими имоти и инвестиции (курс 5)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?

Желанието ми да уча икономика като цяло е повлияно от моите родители, които също са се развили в тази сфера. Още от малък винаги съм искал един ден да бъда като тях, а с времето дори повече от тях. След като бях наясно какво искам да работя в бъдеще, направих добро проучване на всички икономически университети в страната и стигнах до извода, че реализирането на целта ми и получаването на качествено висше образование мога да постигна в ИУ – Варна.

Завърших бакалавър със специалност „Бизнес икономика“, а в момента съм магистър – специалност „Недвижими имоти и инвестиции“. Основното заради, което записах тези специалности е, че желанието ми да изградя собствен бизнес. С времето разбрах, че за да реализирам тази моя мечта един ден са ми нужни добри познания в областта на икономиката. Именно за това и избрах това направление в ИУ – Варна.

2. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?

Мисля, че знанията, които придобих през годините на моето обучение ще ми бъдат изключително полезни за реализиране на мечтата ми. Доволен съм от нивото на обучение в Университета. Успях да придобия необходими и нужни знания в тази област благодарение на добрите преподаватели, с които разполага Университета. Хубаво впечатление ми направи факта, че откакто съм тук базата постоянно се подобрява и изглежда, че този процес ще продължи и в бъдеще, а това открива много нови възможности за студентите след време. Като цяло впечатлението ми за ИУ – Варна, е че е университет с много възможности, от които студентите могат да се възползват.

3. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?

За програмата UEBN смятам, че може да предостави само ползи на студентите, които смятат след време да се занимават в областта на икономиката. Мисля, че това е добра възможност да се запознаят обстойно с представители на бизнеса и да получат нужната подкрепа за тяхното реализиране. Надявам се с времето този проект да се развие и да се превърне в част от всекидневието на студентите в ИУ – Варна.

Катедра "Икономика и управление на строителството", юни 2017 г.