Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Красен Ясенов Пенчев

Специалност и курс на обучение:

Бизнес информационни системи (курс Пети)

Водеща катедра: Информатика

Форма на изява:

  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Икономически университет – Варна изглеждаше като естествено продължение на завършената от мен Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” гр. Добрич. Имах интерес към информационните технологии и компютрите като цяло и затова избрах специалността Бизнес информационни системи. Търсих баланс между вече познатите ми дисциплини, свързани с икономиката, и дисциплините свързани с компютърните науки.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Както споменах вече, завършил съм Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” в родния ми град Добрич. Профилът ми беше стопанска отчетност.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
В голяма степен знанията и уменията, които съм получил по време на обучението ми отговарят на очакванията. Очакването ми при кандидатстването за тази специалност беше да има наличие на добър баланс между икономика и компютърни науки и мога да кажа, че това очакване се потвърди.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Като студент в Икономически университет – Варна, аз се научих да мисля критично и винаги да търся повече от една гледна точка по даден въпрос. И двете умения са изключително ценни в практиката.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Членувах в Студентски съвет през академичната 2014-2015 година. Ползата, която извлякох от членуването си, е познанство с множество активни студенти с интересни широкоспектрални възгледи и идеи.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Участвал съм в различни конкурси и конференции по време на обучението си в ИУ-Варна.

  • Първото ми постижение беше през 2013 година. То е първо място в конференция по макроикономика в ИУ-Варна с доклад изследващ младежката безработица в България и Австрия.
  • През 2014 година спечелих конкурса „Are you creative enough“ за креативно представяне на автобиография, който беше организиран от First Online Solutions.
  • През 2015 година съм участвал с доклади в конференции, организирани от ВВМУ Варна, Технически университет – София и др.
  • През 2016 година бях избран за стипендиант на Huawei България и участвах в двуседмично обучение в Китай.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Най-значимият изследователски проект, в който съм участвал, се превърна в димпломната ми работа. Създадох приложение за разпознаване на именувани същности в неструктуриран текст. Може да се каже, че това приложение е единственото по рода си в България до днешен. Процесът на създаване на статистическите модели и самото приложение беше много полезен за мен и в същото време забавен. Научих много, тъй като всичко започна като едно предизвикателство. Идентифицирането на именувани същности е много слабо засегната част на извличането на информация и според мен заслужава повече внимание у нас.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента работя като front-end developer (middle level) в MentorMate Bulgaria. Още през лятото между първи и втори курс започнах работа като системен администратор в курортен комплекс Албена. Там работих общо три лета, като след второто работих като организатор дейности в ИУ-Варна, а след третото като junior web developer в Shometrics Inc. След около осем месеца преминах в SBND Technologies, където прекарах една година.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
След завършването си планирам да продължа да се развивам в избраната от мен сфера. Смятам, че ако човек желае да се реализира в България, то той трябва да бъде най-добрият в това, което прави. Казвам го не защото в България конкуренцията е голяма, а защото тогава е вероятно да бъде адекватно оценен и оставането му в страната да бъде оправдано.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожелавам на ИУ-Варна изписаното на герба “с академични традиции в бъдещето” винаги да бъде реалност.

 

Студентски съвет, юни 2017 г.